Fraeszentrum


Impressum

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah on-line nabídky
Autor nepřejímá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které se vztahují na škody hmotné nebo nehmotné, které vznikly z důvodu využití nebo nevyužití poskytnutých informací popř. z důvodu použití chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, jestliže ze strany autora nedošlo prokazatelně k úmyslnému nebo hrubému zavinění.
Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Autor si výslovně vyhrazuje, že bez zvláštního oznámení nelze měnit, rozšiřovat, mazat a veřejně dočasně nebo neodvolatelně pozastavovat části stran nebo veškerou nabídku.

2. Reference a odkazy
Výslovně zdůrazňuji, že nemám žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které bude odkazováno. Nemohu přejímat žádou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu zde poskytnutých informací. Přesto se tímto výslovně distancuji od veškerého obsahu těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy uvedené na mých stránkách, které vedou k externím stránkám a veškerý obsah těchto stránek, ke kterému tyto odkazy vedou.

3. Tvůrce- a autorské právo
Autor se snaží dbát autorských práv, všechny použité grafiky, hudba, videozáznamy a texty jsou vlastní nebo je využito také bezplatné grafiky, hudby, video záznamů a textů.
V rámci vyjmenované internové nabídky, popř. podléhající ochraným známkám třetích osob a firemním znakům nejsou omezena ustanoveními, pro která platí vlastnické právo příslušného vlastníka. Avšak na základě pouhého uvedení není přerušen závěr, že obchodní značky nejsou chráněny prostřednictvím práva třetích osob!
Autorské právo pro publikování, autorem vytvořených objetků zůstává výhradně na straně autora. Rozšiřování a použití takovýchto obrázků, zvukových záznamů, video záznamů, a textů v jiné elektronické nebo tištěné publikaci je dovoleno pouze s výslovným souhlasem autora.

4. Ochrana dat
Jestliže internetová nabídka obsahuje možnost vložení osobních a obchodních dat (e-mailová adresa, jméno, názvy), tak následné zadání těchto dat uživatelem je dobrovolné. Využití a úhrada všech nabízených služeb je možné - dle technických možností a pravidel - také bez následujících údajů např. se jedná o anonymní údaje nebo pseudonymy. Využití tiráže nebo srovnatelné údaje veřejných kontaktních údajů jako poštovních adres, telefonních a faxových čísel jakož i zaslání e-mailových adres a získaných údajů, prostřednictvím třetích osob není dovoleno, pokud to není výslovně požadováno. Úřední kroky vůči odesílateli uvedených spam e-mailům při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

5. Právní účinnost těchto závěrečných ustanovení
Tato závěrečná ustanovení se považují za část internové nabídky, na která bude z těchto stránek odkazováno. Pokud části nebo jednotlivé formulace těchto textů, daného právního stavu, mají být více nebo úplně odpovídající, zůstanou ostatní části dokumentů ve vašem obsahu a vaše platnost z toho nedotčena.

Schütz Zahntechnik GmbH

An der Lockwitz 15
D-01768 Glashütte

Fon: (03504) 62999-0
Fax: (03504) 62999-56

Web:
www.schuetz-zahntechnik.de
Kontakt: email


Odpovědný vedoucí dle § 55 odstavce 2 Rundfunkstatsvertrag (povinnost uvedení odpovědného zástupce) RStV: Tillmann Schütz (adresa viz. výše)

Steuer Id.-Nr.: DE226050942
Handelsregisternummer: HRB 21679, Amtsgericht Dresden

Design, Programmierung & Hosting

Studio für neue Medien
Mathias Hanke


Feldstraße 1
D-01768 Glashütte

Fon: (035053) 39 20 0
Fax: (035053) 39 20 2

Kontakt: email
Web: www.webdesign-hanke.de