Zahntechnik


„Umělecký zážitek“

Dental Guilds:

Dne 27. září 2008 je to tak daleko – naše první společné setkání! Dlouho se na to „Dental Guilds“ připravoval a těšil.

Upřímně řečeno, byli jsme velice překvapeni ohlasem a zájmem účastníků, kteří přicestovali z celého Německa. Program se jevil zdánlivě slibný – a tento závazek byl bez pochyb dodržen.


Seminar:

Pan mistr zubního řemesla Böthel a pan Dr. Barth od začátku do konce svoji přednáškou, která byla velmi zaměřená na praxi s názorným příkladem na pacientovi, neodolatelně přitahovali k tomu patřičnou pozornost účastníků semináře. Tři hodiny trvající seminář utekl jako voda. Na závěr objasnil pan Dr. Sadowski účastníkům ještě zajímavé aspekty k tématu Zirkon. Tímto ještě jednou srdečné díky našim přednášejícím!

A šlo to ráz na ráz – po takovém duševně náročném vzdělávání si tělo žádá „posilnění“. V klenbové restauraci Pulverturm vedle Frauenkirche bylo typicky sasky a odpovídajícně chutně prostřeno. Atmosféra někdejšího proslulého Saska byla dotvořena společně s hudebním a hereckým doprovodem (August Silný, hraběnka Cosel,...), hostina v Pulverturmu se speciálně hodila k zahájení našeho „uměleckého zážitku“.


Semperopery:

Ale to hlavní ještě chybí. Při pobytu v Drážďanech samozřejmě nesmí něco chybět – návštěva Semperopery. A tento zvláštní zážitek jsme nechtěli našim hostům upřít. S „Gisell“ byl předveden velmi působivný a opticky i sluchově překrásný balet, který v prostředí Semperopery dostal zvláštní význam.

Na závěr večera byly našim hostům jestě přiblíženy detaily a informace o staré části Drážďan při malé okružní prohlídce. Procházka nočními Drážďany měla ovšem své zvláštní kouzlo a ukázala město v úplně jiném světle ....


společné:

V hotelovém baru šel v pozdních hodinách splněný a zdařilý „umělecký den“ ke konci. Navzdory napnutému časovému plánu nás těší úspěšný začátek společných setkání. Doufáme, že účastníci měli rovněž pozitivní dojem. Jestliže ano, bude nás těšit, smět vás u nás příští rok opět pozdravit.

Neboť by to mělo být „dobrým“ zvykem – z tohoto důvodu bezpodmínečně zaznamenat: 07.08.2009 do 09.08.2009 – 2. společné setkání Dental Guilds v Rostock/Warnemünde k „Hanse Sail“ (lodní přehlídka s bohatým doprovodným program). Detailní program následuje zanedlouho!