Zahntechnik


Sponzoring

Společnost Schütz Zahntechnik GmbH se neangažuje jen v oblasti zubní techniky. Osobními a finanční prostředky byly obohaceny také připravované sociální projekty z různých oblastí. Podívejte se sami …

S naší podporou, angažovaností mnoha členů spolku a sponzorů mohl být konečně dne 7. dubna 2008 otevřen v drážďasnké ZOO nový výběh pro žirafy.

Po více jak 20ti letech mohou být opět v dráždaňské ZOO chovány žirafy. S náklady 1,2 miliónu euro je to od roku 2000 doposud největší podporovaný projekt spolku. Spolufinancováno městem Drážďany a zmíněnou společností Zoo Drážďany, spolek „Přátelé ZOO Drážďany“ musel třetinu nákladů tzn. cca 400.000 Euro získat sbírkou. A tak mohl být vybudován výběh pro žirafy.

Dokument ke stažení

Zpráva ke stavu výstavby Schmiedebergské Pyramidy

V dubnovém vydání našich společných novin jsem Vás informoval o záměru, že bychom chtěli také ve Schiedebergu vystavět Krušnohorskou pyramidu.
Z tohoto záměru je nyní již skutek. Pokud půjde všechno dobře, budeme mít letošní adventní čas další příležitost k oslavě. Do té doby budeme muset vydat ještě hodně práce.

Tímto bych Vás chtěl požádat, udělejme tento projekt společně, podpořme stavbu pyramidy malou sbírkou.

Tolik občanů se již nyní zúčastnilo. Zařaďte se také. Naše řemeslníky a živnostníky bych chtěl rovněž požádat, podpořte nás prostřednictvím vaší spolupráce při tvorbě této jedinečné „Schmiedebergské Pyramidy“.

Můj dík za doposud podané výkony a sbírku patří Raineru Krenkel, který vede koordinaci, Siegfried Fuchs z Naundorfu, který zajistil technický projekt a Schmiedebergským slévárnám, které převzaly hlavní podíl na materiálech a práci.

Děkuji také společnosti Zahntechnik Schütz za velkou finanční podporu, řezbářství Günter Weichelt a řezbářskému spolku, jakož i paní Monice Lotze, podle jejíchž návrhů byly vyrobeny postavy.
Děkuji firmě Kleber-Heißerer, která připravila základ pro nové parkoviště u obecního domu a děkuji truhlářství Wagner a Aulhorn, také tak elektru Schütz, které už předem přislíbilo spolupráci. Výčet je určitě neúplný, jednoduše proto že nás čeká ještě hodně práce. Prosím, podpořte tento hezký nápad, přijďte, tímto bude Schmiedebergská Pyramida také „Vaší“ Pyramidou.

Děkujeme všem, kteří malým příspěvkem podpořili sbírku a jsme vděčni následujícím sponzorům, kteří svůj příspěvek převedli nebo vyplatili do společné pokladny:
Firma Zahntechnik Schütz, rodiny Weitfeld, Schosnig, Rössel, Hacker a Statek s hájovnou Göbel. Jmenovaní sponzoři přinesli dosud 2.280,00 EUR.

Srdečně za to děkujeme.

Šmidebergští přisunuli jejich novou Pyramidu – Článek "Saských novin"
Schmiedeberg. Zhruba 500 osob se včera odpoledne zúčastnilo prvního odhalení nové Pyramidy ve Schmiedebergu. Tvoří ji čtyři podlaží ručně vyřezaných postav z historie tohoto místa, jakož i témata k hornictví, zpracování kovu, zemědělskému a lesnímu hospodářství. Na nejvyšším podlaží se točí trubač. Starosta Karl-Günter Schneider (CDU) odhadl hodnotu Pyramidy přes 40.000 Euro.

ADiA / Učitel němčiny v Peru - I. zpráva od Tillmanna Schütze
- Zpráva o zkušenostech od Tillmanna Schütze

Každý německý muž musí jednou ve svém životě k odvodu. Musí se rozhodnout mezi službou u vojska nebo službou společnosti případně civilní službou. Mnoho z nich se rozhodne pro armádu, dost pro civilní službu, ale jen málo kdo se rozhodne pro jiné alternativy, „Službu v zahraničí“. Jde přitom o sociální službu, která bude uznána jako plnohodnotná náhrada pro obě možnosti (Spolková případně civilní služba).
Mě bylo od počátku jasné, že se nechci krčit pod vojenským cepováním. A tak to přišlo, že jsem dne 23. srpna 2007 nastoupil mojí „Službu v zahraničí“ pod záštitou AFS (American Field Service). Připravuji zde výměnu studentů v USA úspěšně popíranou. Pravidelně procvičuji anglický jazyk, pro mě jinak mluvící země, španělsky mluvící země, otázka - Peru!
Nyní žiji u hostitelské rodiny v Huancayo, paruánské město uprostřed And. Teplou tekoucí vodu, topení nebo uklizené ulice se tu dají najít jen stěží. Žebráci, lupiči, alkoholici nebo také velké psí smečky přivádějí &bdquo cizince často do paniky. Život v zemi Inků není stále jednoduchý. Lidem často chybí peníze a vzdělání. A právě v tomto případě pomáhá má sociální práce.
Byl jsem nasazen jako německý učitel, popřípadě výpomoc ve 3. a 4. popřípadě 5. a 6. třídě jedné základní škole pro pracující děti. Tito mladí lidé musí být připraveni v mladém věku finančně podporovat své rodiče a navíc chodit do školy. Hodně dětí pracuje jako čističi bot, pradavači sladkostí ä. Podle poskytnutého času chodí do školy.
Je tu celkem 6 tříd, při čemž první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá a šestá jsou společně vyučování v jedné třídě. K tomuto účelu jsou tu tři učitelé.  Školu “Helen Kremos”, založila v roce 1994 prostřednictvím švýcarského projetku, dává velkou váhu dobrému vzdělání, a tímto dělá maximum pro pracující děti. Kdo může, nosí školní uniformu.
Vedle matematiky, psaní a přírodopisu se děti učí správně mýt a oblékat. Velký úspěch má výuka na počítačích. Na tuto techniku je škola velmi pyšná.
Nyní v Peru žiji a pracuji pět měsíců. Doteď to pro mě není jednoduché. Z důvodu bakterií v jídle a okolí jsem často nemocný. Trochu španělsky umím, ale přesto se musím učit. Je velmi zajímavé poznávat kulturu, místa, a tradice této jihoamerické země. Strávím zde dalších šest měsíců. Poté bude moje služba u konce a já se budu moci vrátit do Německa. Jsem zvědavý, co mi to přinese do budoucnosti. Heslo je vydržet!

http://helenkremos.he.funpic.de